Американски представител: Руските сили започват да се изтеглят от АЕЦ „Чернобил“ - Свят - DarikNews Руските сили започват да се изтеглят от ядрената централа Чернобил, върху която те поеха контрол в първия ден Author : Dariknews.bg

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/amerikanski-predstavitel-ruskite-sili-zapochvat-da-se-iztegliat-ot-aec-chernobil-2305646.htm


トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-07 (木) 09:56:08